цитат

„Не трябва да чакаш вдъхновението, трябва да го преследваш.“
Джек Лондон