цитат
„Не трябва да чакаш вдъхновението, трябва да го преследваш.“

Джек Лондон